Влак

В купето. Сами. Двама млади. Сами. В купето.
Коляно, свод, ръка.
Вратата се отваряше на ляво, отвън тя я затвори на дясно.
В коридора липсваше ширина, дължината е в повече, хора и багажът им.
Пътят до нужника. Нужда. До. Via Dolorosa.
Монотолнаността в кенефите е предизвикателна и волеизпитваща. Водната спирала в бяло звучи в долен регистър.
В дълга редица /сега коридор/ четните промени водят до същия резултат.
Домати, картоф, гара, грозде.
В купето. Сами. Двамата. Бели. Побелели от времето. Сами.
Навън природна панорама тип пасторална.

Коментари