Публикации

Показват се публикации от Януари, 2021

Знахарката

      Тръгна си когато луната свършваше. Тръгна си и никой не разбра кога е станало. В тъмното на нощта, с помощ от вятъра и под съпровод на сова.          На сутринта Земеделецът бил дошъл както е обичаят. Поляната била отъпкана добре и широка следа водила към гората. Беше тичал почти час докато краката му не се преплели, едвам се върнал.      Извикаха Ловеца. Той използваше последните лъчи на слънцето да огледа. На поляната беше трудно да се разбере какво е станало през нощта. Цялото село беше минало и оставило своята следа.  - При втори петли се събираме. Пет човека. Една луна няма да ни има.      Нямаше доволни от решението на Ловеца, младите искаха да тръгнат веднага, старите пресмятаха колко жито ще загубят от липсата на пет здрави мъже в жътва. Все пак едните усещаха, а другите знаеха, гладът може да убие неколцина, но спрат ли да си помагат ще загинат всички.       В тъмното се събраха, дружината и трима старейшини. Ловецът прерови торбите, изхвърли няколко неща, върна някои да

Китсуне*

 Слънчев лъч в зимен ден е най-близката връзка с острие на нож. Болезнена светлина. Границата. Ивица земя между дърветата през която няма да  мине никой. Там е от някога и заради някого. Най-добрият и верен приятел на листата които падат, скоро ще посрещне с радост и снега. Някъде в линейността на елементите, лисица, без видим белег за възраст,  очаква времето. Пътник, с машинални крачки и раница, следва мислите на целта си. Космите на лисицата следват вълните на вятъра, космите от брадата на човека са в такт.  Стъпките му екзекутират тишината със смъртните викове на изсъхналите листа. Твърдите подметки пречупват гръбнаците им и натрошават жилите. Лисицата е спокойна, обещано й е. Звукът изчезва в посока на вятъра, скрива се между меките мъхове и чака. Бледа и мека е човешката ръка, протегната и с разтворена длан тя прилича на парче откъснато от платното на кораб. Силна буря потопила човешки души сред тонове трупове на дървета. Останалата бяла тъкан е пропита с проклятието на безверниц