Публикации

Показват се публикации от Октомври, 2017

Знахарката

      Тръгна си когато луната свършваше. Тръгна си и никой не разбра кога е станало. В тъмното на нощта, с помощ от вятъра и под съпровод на сова.          На сутринта Земеделецът бил дошъл както е обичаят. Поляната била отъпкана добре и широка следа водила към гората. Беше тичал почти час докато краката му не се преплели, едвам се върнал.      Извикаха Ловеца. Той използваше последните лъчи на слънцето да огледа. На поляната беше трудно да се разбере какво е станало през нощта. Цялото село беше минало и оставило своята следа.  - При втори петли се събираме. Пет човека. Една луна няма да ни има.      Нямаше доволни от решението на Ловеца, младите искаха да тръгнат веднага, старите пресмятаха колко жито ще загубят от липсата на пет здрави мъже в жътва. Все пак едните усещаха, а другите знаеха, гладът може да убие неколцина, но спрат ли да си помагат ще загинат всички.       В тъмното се събраха, дружината и трима старейшини. Ловецът прерови торбите, изхвърли няколко неща, върна някои да

Писмо

Здравейте, Скъпа. Тук облаците се спускат над дърветата с надежда да ги смажат. Капките само помагат. Аз все повече мисля в многоточия. Обсебен съм от многоточия, от пространствата  между точките. Обсебен съм от това, как там може да се събере от една дума до цяла глава, а й самата книга. Докато обикалям мокрите и празни улици, наричам всяка капка на точка и запълвам мястото между тях. Когато станат много спирам да си почина под стряха. Онзи ден имах  късмет  да се спра до  кирпичена  къща.  П реди това видях в нея да влизат пет местни жени с тъмните си дрехи. Вървяха в редица, малк о т о  светлина под облаците вече изчезваше и те хлътнаха в крива дъсчена врата. Къщата беше на пътя ми, а до  най- ниският и прозорец, затворен с капаци, имаше каменна пейка. Седейки там можех да чувам добре, при желание и да виждам част от ставащото вътре Не за това седнах, но се възползвах от възможността. - От колко време е разхлабено? - Три дни. Спря да суче. Аз вече пресъхнах. - Гине, носиш ли