Публикации

Показват се публикации от Декември, 2021

Продай-купи

       Дълбоко сиво е небето. Всички чакат. Въздухът виси неподвижен между разминаващите се хора по улиците. На смрачаване витрините и светофарите блъскат с цветна светлина лицата. В началото на този месец се появиха първите дребни търговци. Те плахо стояха в полусянките на страничните дворове и безистени. Оглеждаха се скрито под шапките и държаха небрежно ръцете си в джобовете. Някои са майстори с чирак и стоят по двама. Търсят най-отчаяните минувачи. Тези с хлътналите глави между раменете, с отчаяния  и тъмен поглед. Черни дребни точки откъснали се от сенките и блуждаещи по сивия фон на тротоарите. Вървежа им е характерен - провлечена походка, бавна и в права линя. За тях живота е дълбока траншея, очите са уловени в мрак, съвестта ги смачква с това което е поела. Търговеца подхвърля монетата, тя подрънква един два пъти и пада с аверс на горе. Цифрата блести и отразява светлините на улицата и ги фокусира в бездънния поглед. някъде там в тунелите на главата, светлината изстрелва ръка н

Продай-купи

       Дълбоко сиво е небето. Всички чакат. Въздухът виси неподвижен между разминаващите се хора по улиците. На смрачаване витрините и светофарите блъскат с цветна светлина лицата. В началото на този месец се появиха първите дребни търговци. Те плахо стояха в полусянките на страничните дворове и безистени. Оглеждаха се скрито под шапките и държаха небрежно ръцете си в джобовете. Някои са майстори с чирак и стоят по двама. Търсят най-отчаяните минувачи. Тези с хлътналите глави между раменете, с отчаяния  и тъмен поглед. Черни дребни точки откъснали се от сенките и блуждаещи по сивия фон на тротоарите. Вървежа им е характерен - провлечена походка, бавна и в права линя. За тях живота е дълбока траншея, очите са уловени в мрак, съвестта ги смачква с това което е поела. Търговеца подхвърля монетата, тя подрънква един два пъти и пада с аверс на горе. Цифрата блести и отразява светлините на улицата и ги фокусира в бездънния поглед. някъде там в тунелите на главата, светлината изстрелва ръка н