Публикации

Показват се публикации от Юли, 2019

Знахарката

      Тръгна си когато луната свършваше. Тръгна си и никой не разбра кога е станало. В тъмното на нощта, с помощ от вятъра и под съпровод на сова.          На сутринта Земеделецът бил дошъл както е обичаят. Поляната била отъпкана добре и широка следа водила към гората. Беше тичал почти час докато краката му не се преплели, едвам се върнал.      Извикаха Ловеца. Той използваше последните лъчи на слънцето да огледа. На поляната беше трудно да се разбере какво е станало през нощта. Цялото село беше минало и оставило своята следа.  - При втори петли се събираме. Пет човека. Една луна няма да ни има.      Нямаше доволни от решението на Ловеца, младите искаха да тръгнат веднага, старите пресмятаха колко жито ще загубят от липсата на пет здрави мъже в жътва. Все пак едните усещаха, а другите знаеха, гладът може да убие неколцина, но спрат ли да си помагат ще загинат всички.       В тъмното се събраха, дружината и трима старейшини. Ловецът прерови торбите, изхвърли няколко неща, върна някои да

Милост Божия

Здравейте, Скъпа Продължавам своя път по завъртените улици на селото.    Тук всеки завой е въпросителна. Кука която се закача за теб и те дърпа по-навътре, до следващия завой и следващата кука. Неравномерни криви, самодостатъчни. Като целият този град, май нарочно захвърлен на далеч на остров в морето. Пристигаш с въпроси, научаваш въпроси и си тръгваш с въпроси. Тук има църква /така я наричат местните/ „Милост Божия“, друго подобно име не съм чувал и когато ти казвам църква, не си представяй кръстовете и иконите на познатите ни храмове. Това    е едноетажна постройка с две стаи в който се влиза през различни входове. Като всичко важно тук и тя е извън центъра близо до пристанището. Стените отвън са голи и колкото съм могъл да надникна    и вътре няма нищо, освен по един дървен нар във всяка стая, приземният етаж е вкопан дълбоко в земята, няма прозорци.Чувал съм само един човек да говори за този храм и то той беше сериозно пиян. В този храм местните изпълняват Съда на любовта. Т