НеРождество

 Под Кръста

Люлка

Дневни страсти
Празни ясли

Страх от Вяра.

Звяра в зандан

Плаха липса,
Суеверия и мрак
Сладки захарни фурми
Сено, памук, зебло.

Ковачи с чук
Пирони, курви
Гняв и шутове
Неверни думи.
Коментари