Стени

Стените не са спасявали империите.

Остават само като символи

И камъни за бъдщето


Коментари